ការផ្លាស់ប្តូរបារចំហៀងនៃការផ្លាស់ប្តូរដៃជាមួយនឹងឡានដឹកទំនិញ Forklift ។

ការផ្លាស់ប្តូរបារចំហៀងនៃការផ្លាស់ប្តូរដៃជាមួយនឹងឡានដឹកទំនិញ Forklift ។

លក្ខណៈពិសេស - សំណង់ដៃជាប់និងស៊ុមធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមធានាបាននូវអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ។ សំភារៈនិងរទេះរុញដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងការរចនាសំរាប់ពង្រីកអាយុកាល - វ៉ាល់ធារាសាស្ត្រដែលត្រូវបានបង្កើតថ្មីសម្រាប់ល្បឿនដៃខ្ពស់បំផុត - ច្រមុះច្រមុះការពារការខូចផលិតផល - វ៉ាល់អាចចូលបានយ៉ាងងាយស្រួល ...
អាន​បន្ថែម