ឯកសារភ្ជាប់កំណត់ហេតុរថយន្តធុនធ្ងន់ធារាសាស្ត្រ។

ឯកសារភ្ជាប់កំណត់ហេតុរថយន្តធុនធ្ងន់ធារាសាស្ត្រ។

សមាសធាតុសំខាន់នៃកម្មវិធីផលិតផលនិងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទី ១ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៖ វ៉ាល់ធីកធុងប្រេងដើមនាំចូល; ផលិតផលត្រាត្រូវបាននាំចូលបំពង់ទុយោសម្ពាធខ្ពស់ដែលមានត្រាកោណបំពង់ទុយោនាំចូលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ ២, ផ្នែករចនាសម្ព័នៈស៊ុមសមដោយប្រើបន្ទះដែកធ្វើពីដែក ...
អាន​បន្ថែម