ការតោងបំពង់បំពង់ធារាសាស្ត្រ។

ការតោងបំពង់បំពង់ធារាសាស្ត្រ។

លក្ខណៈពិសេស 1.ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ: វ៉ាល់ត្រួតពិនិត្យធុងប្រេងដើមដែលបាននាំចូល; ផលិតផលផ្សាភ្ជាប់ត្រូវបាននាំចូល ទុយោសម្ពាធខ្ពស់ ជាមួយនឹងការនាំចូលត្រាកោណនៃទុយោដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 2.Mechanical properties : លក្ខណៈខាងក្រៅខាងក្រៅ ឌុយ-fork ត្រូវបានប្រើក្នុងការភ្ជាប់គ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវថតទុកខាងមុខ ដោយបន្ថែម...
អាន​បន្ថែម