ឧបករណ៍ភ្ជាប់កញ្ចក់រថយន្តធុនធ្ងន់ប្រភេទធារាសាស្ត្រ។

ឧបករណ៍ភ្ជាប់កញ្ចក់រថយន្តធុនធ្ងន់ប្រភេទធារាសាស្ត្រ។

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអ្នកកាន់កែវនេះមានចន្លោះពី ១៩០០ មមទៅ ២៦១០ ម។ មនិងមានកម្រិតសុវត្ថិភាពទី ៣ មានទំងន់ ៣៦០ គីឡូក្រាមនិងផ្ទុកបាន ២៥០០ គ។ ក្រសមស្របសម្រាប់ភ្ជាប់លើរទេះរុញ ៣.៤.៥ តោន។ ការរួមបញ្ចូលមុខងារនៃការគៀបនិង ...
អាន​បន្ថែម