ឯកសារភ្ជាប់នៃរថយន្តធុនធ្ងន់ធារាសាស្ត្រធ្វើសមកាលកម្មសម្រាប់ការតោងសម្ភារៈសំណង់។

ឯកសារភ្ជាប់នៃរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ធារាសាស្ត្រធ្វើសមកាលកម្ម។

ការដាក់ពាក្យសុំសមបសមសមសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីនកំពង់ផែឱសថសម្ភារៈសំណង់ទំនិញកសិកម្មគ្មានច្បាប់និងគ្មានបទប្បញ្ញត្តិក្នុងឱកាសផ្សេងៗថាស។ ដៃឃ្លីបក្លីបដោយបង្កើនរនាំងឧស្សាហកម្មអាចទទួលបាននូវតម្រូវការស្គរស្គរជាច្រើនប្រភេទ ...
អាន​បន្ថែម