ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ផ្ទះ។ / ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Fujian Huamai Machinery Co., Ltd.


បន្ថែម៖ បន្ទប់លេខ 501 លេខ 4053 ភូមិ Dianqian ស្រុក Huli ទីក្រុង Xiamen ខេត្ត Fujian ប្រទេសចិន
ទូរស័ព្ទ៖ +86-592-5216350
ទូរសារ៖ +86-592-5216350
អ្នកទំនាក់ទំនង៖ Nikko Chen
ទូរស័ព្ទ៖ +86-13696980461/13515965445
អ៊ីមែល៖ [email protected]
គេហទំព័រ៖ http://www.buyforkliftattachments.com ។