ប្រភេទឯកសារភ្ជាប់នៃវេទិកាការងាររបស់ WP ។

ផ្ទះ។ / ឯកសារភ្ជាប់ទាំងអស់។ / ប្រភេទឯកសារភ្ជាប់នៃវេទិកាការងាររបស់ WP ។

ប្រភេទឯកសារភ្ជាប់នៃវេទិកាការងាររបស់ WP ។

Type WP Work Platform

The type WP Work Platform has been designed for Forklift transport to safely carry out tasks of "sh ort duration" and "occasional usage" such as maintenanc e or stocktake.

Manufactured strictly in accordance with Australian Standard AS 2359.1, the type WP Work Platform is suitable for a maximum of two people.

*** The use of a Work Platform on a Forklift truck should not be considered if the capacity of that Forklift is less than 1825kg for a Counterbalanced type or 1095kg for a Straddle type Forklift.

លក្ខណៈពិសេស:

· Safe Working Load (SWL) 250kg · Load Centre 600mm

· Unit Weight 115kg

· Pocket Size 160 x 65mm

Cent មជ្ឈមណ្ឌលហោប៉ៅ ៦៤០ ម។ ម

· Horizontal C of G 550mm · Vertical C of G 600mm

·ផ្គត់ផ្គង់ជាមួយសោររុញសោរ។

ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស។

ទីកន្លែងដើម៖ ហ្វូជានប្រទេសចិន (ចិនដីគោក)
ឈ្មោះយីហោៈ HUAMAI ។
Model Number: WP
Product Name: Type WP forklift work platform attachment
Type:WP
Safe Working Load (SWL):250kg
Unit Weight: 150kg
មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក: 600 មម។
Pocket Size: 160 x 65mm
មជ្ឈមណ្ឌលហោប៉ៅ: ៦៤០ ម។ ម
Horizontal C of G: 600mm
បញ្ឈរ C នៃ G: ៦០០ មីល្លីម៉ែត្រ។


The WP-G Work Platform is designed for forklift use to safely carry out tasks of short duration and occasional usage, such as maintenance or stocktake. This safety cage is suitable for up to two people and is manufactured in accordance with Australian Standard AS 2359.1.

FEATURES:
• Fully welded construction for heavy duty application
• Self-closing inward opening gate with bow latch
• Two floor mounted harness anchor points
• Supplied with fork locking pins to safely secure cage to foklift
• Galvanised finis for long life and corrosive environments

លក្ខណៈពិសេស:

 Working Load Limit (WLL) 250kg
 Load Centre 600mm
 ទំងន់ឯកតា។ 115kg
 សមទំហំហោប៉ៅ។ 160 x 65mm
 Fork Pocket Centres 640mm

 

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ។